Отглеждане на гълъби-хоби за тинейджъри

Публикувано на януари 20 2010 by teensbg

Най-често гълъбите се отглеждат в хигиенични тавански помещения или във волиери на двора. Необходимо е гълъбарникът да бъде изолиран от гризачи, котки, кучета и други животни, които могат да предизвикат големи разочарования на любителя. Достъпът на други птици и особено на гьлъби-диваци или гугутки също трябва да бъде ограничен поради опасността от пренасяне на болести. Гълъбарникът трябва да е светъл, сух, с височина на човешки ръст, за да позволява свободното му обслужване. Добре е отвътре да е измазан с хоросан и да е варосан. Подът трябва задължително да е застлан с пясък или талаш, които периодично да се сменят след замърсяването им от екскрементите. Гълъбарникът трябва да е обзаведен с поилки, хранилки, вани за къпане и гнездилки Поилките могат да бъдат порцеланови или глинени с кръгли отвори, непозволяващи къпане в тих, или с обърната бутилка, пълна с вода, прикрепена на стойка, от която се излева толкова, колкото се консумира.Водата се сменя всеки ден. Хранилките трябва да тесни и дълги, за да не влизат гълъбите в тях и да не се замърсяват.
Хранене на гълъбите. Гълъбите са пищи които се ориентират със зрението си, поради което имат вродена окомерна преценка за големината на зърната, които кълват. Опитите са показали, че идеалната големина на зърната за гълъби от средно големите породи е около големината на зърната на конопа. Освен със зърна гълъбите се хранят и със зелени фуражи. Те кълват меки растителни (напр. картофи) и животински храни (охлюви). Съобразно начина на хранене гълъбите трябва да получават добавка от минерални вещества, пясък и малки камъчета.
Необходимо е гълъбите да се хранят с разнообразна храна, за да мотат да получават всички необходими хранителни вещества. Отделните зърнени фуражи имат различна хранителност и различни качества. Зърненият фураж не трябва да бъде мухлясал или плесенясал, но също така да не е стар. От различните сортове ечемик най-подходящият е късният, дебел пивоварен ечемик. Ечемикът с люспи обаче е вреден, тъй като може да доведе до увреждане на храносмилателните и запушване на дихателните пътища. Предпочитана храна за гълъбите е перлената царевица, която спомага за отслояването на мазнини. Тя се дава в големи количества, особено през студените зимни дни. Пшеницата също води до повишаване мазнините на тялото, но при изхранване с големи количества пшеница често се наблюдава влошаване на заплодяемостта. Ръжта причинява леки разстройства, но даването й в малки количества не е вредно. Обикновено гълъбите не приемат с охота овеса, вероятно поради формата на зърната му. Олющеният или дебелият овес се приема добре, но трябва да се дава само като добавка. Фият и грахът са подходяща храна за гълъби. По-малките породи предпочитат дребните сортове, а едрите породи кълват с охота и големи зърна. Същото е положението и с много дребните сортове фасул, който гълъбите кълват охотно. Едрите сортове фасул се използват за угояване на изостанали в развитието си млади гълъби, но трябва да се има пред вид, че те набъбват много, поради което трябва да се дават внимателно.

гълъбарник

гълъбарник


Очаквайте продължение.

Коментарите са изключени.

Всички права запазени - www.teensbg.com